നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഫോണ്‍
സാലി ജോസ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍
ഏറണാകുളം
9447818905
യു. ഗീത ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍
തൃശ്ശൂര്‍
9495098597
റീജണല്‍ എന്‍ജിനിയര്‍ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്ര
ഏറണാകുളം
9447818905
എം.കെ. ഷൈന്‍മോന്‍ DD (വിദ്യാഭ്യാസം)
ഏറണാകുളം
0484-2422210
24222279447510369
എക്സിക്യൂടിവ് എന്‍ജിനിയര്‍
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. (ബില്‍ഡിംഗ് )
ഏറണാകുളം
0484-2337013
എക്സിക്യൂടിവ് എന്‍ജിനിയര്‍
വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി
ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവിഷന്‍
0480-2826608
984753478

ബ്ലോക്ക്‌ ഡവലപ്മെന്റ്റ് ഓഫീസര്‍മാര്‍

ബ്ലോക്ക് ഫോണ്‍
അങ്കമാലി 0484-2452270
8281040564
പാറക്കടവ് 0484-2473031
8281040573
വടവുകോട് 0484-2760249
8281040574
വാഴക്കുളം 0484-2677142
കൂവപ്പടി 0484-2523557
ചാലക്കുടി 0480-2701446
949572722
മാള 0480-2890398
974772593